Wat en wie is Eve's Business

Eve’s Business is een organisatieadviesbureau voor Human Resource Management en heeft als doel organisaties, zowel nationaal als internationaal, profit als non-profit, te ondersteunen bij het verbeteren van het systematisch managen van het menselijk kapitaal. De ondernemer achter Eve’s Business is Bianca Eve en zij heeft er haar zaak van gemaakt om de verschillende componenten (doel, middelen en mensen) optimaal op elkaar af te stemmen. Logica, resultaten en positieve energie zijn hierbij kernwaarden. Naast de opleidingen Personeel en Arbeid en Bedrijfskunde heeft Bianca zich door haar ervaring bij internationale productiebedrijven en de gezondheidszorg ontwikkeld tot een ervaren vakvrouw. Bianca kan omschreven worden als een enthousiaste professional die altijd streeft naar kwaliteit, dit graag doet door te werken aan verbetering en hierbij humor als een onmisbaar element beschouwt. De kracht van Eve’s Business zit in het vermogen om complexe situaties te simplificeren. Door kennis en jarenlange praktijkervaring kan zij knelpunten in de aansluiting tussen strategie en uitvoering signaleren, analyseren en opheffen.

Bianca Eve foto homepage